BizCRM - polski CRM, zarządzanie relacjami z klientami, sprzedaż, marketing

BizCRM
to polski system CRM. BizCRM (www.bizcrm.pl) jako aplikacja webowa dostępny jest przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca, bez konieczności instalowania na komputerach użytkowników końcowych. Wystarczy instalacja na serwerze. Serwer może być umieszczony w Państwa firmie (model stand alone). Może też być udostępniany za comiesięczne opłaty (dzierżawa, abonament SaaS/ASP) jako usługa udostępniana przez producenta użytkownikom w bezpieczny sposób poprzez Internet (internetowy CRM online).

BizCRM to aplikacja wspierająca pracę działu sprzedaży i marketingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami. W wersji podstawowej posiada wszystkie najważniejsze funkcjonalności potrzebne do efektywnej codziennej pracy, z których najczęściej korzystają handlowcy. BizCRM jest przyjazny handlowcom w firmach małych, średnich i dużych, ponieważ nie wymaga od nich wprowadzania do systemu wielu informacji. System na życzenie klienta może być rozbudowywany o kolejne już gotowe moduły i konfigurowany zgodnie z indywidualnymi potrzebami.


Aplikacja BizCRM została wyróżniona główną nagrodą w konkursie o Złoty Bit podczas V edycji Konferencji CRM Gigacon 2009.

Podstawowym elementem aplikacji jest moduł firm umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami połączony z modułem osób kontaktowych do zarządzania kontaktami z konkretnymi osobami w ramach firmy. BizCRM istotnie przyspiesza pracę handlowców, ponieważ pozwala na zapisywanie w systemie notatek z rozmów i spotkań z klientami, posiada system alertów i możliwość dołączania dowolnych plików np. zamówień, faktur, raportów. System umożliwia także automatyczne generowanie ofert dla klientów, wykorzystując aktualną listę produktów i cennik. Kolejne oferty są zapisywane w systemie i można z nich przygotować raport przedstawiający negocjacje cenowe całego działu lub pojedynczych handlowców.

BizCRM ze względu na otwartą budowę, co było jednym z najważniejszych założeń przy budowie systemu, łatwo integruje się z zewnętrznymi aplikacjami i dzięki temu znakomicie nadaje się do automatyzacji procesów biznesowych i elektronicznej wymiany danych między partnerami biznesowymi.


Moduły pozwalają na tworzenie następujących przykładowych funkcjonalności
  • raporty z pracy handlowców: wyniki sprzedaży, prognozowanie sprzedaży, rabaty dla klientów,
  • integracja ofert z zamówieniami klientów i z zamówieniami do dostawców,
  • zintegrowanie z kalendarzem, pocztą e-mail,
  • łatwe nadawanie uprawnień do poszczególnych elementów dla użytkowników i grup użytkowników,
  • możliwość dowolnej konfiguracji systemu do potrzeb klienta np. wprowadzenie modułów do obsługi posprzedażowej,
  • płynna integracja z aplikacjami z rodziny BizPlatform, np. z przepływem dokumentów BizDoc i modułami dedykowanymi,
  • integracja z systemami firm trzecich już używanymi w firmie np. system księgowy, handlowy, produkcyjny.