Korzyści dla pracowników
 • większość dokumentów jest w wersji elektronicznej i można je łatwo odnaleźć w systemie i przypisane do poszczególnych osób,
 • dostęp do uporządkowanych dokumentów z panelu użytkownika a nie poprzez foldery na dysku,
 • usprawniona akceptacja dokumentów,
 • wiedza na bieżąco u kogo znajduje się dany dokument, kto nad nim pracuje lub kto powinien go zaakceptować,
 • prostota i intuicyjność w obsłudze systemu,
 • brak konieczności przeprowadzania szkoleń z systemu.

Korzyści dla administratorów
 • brak konieczności instalowania oprogramowania i aktualizacji na każdym komputerze w firmie, ponieważ aplikacja działa poprzez przeglądarkę internetową,
 • prosty mechanizm nadawania uprawnień użytkownikom,
 • płynna integracja z systemami zewnętrznymi np. system księgowy oraz z pozostałymi aplikacjami z rodziny BizPlatform,
 • intuicyjny interfejs - brak konieczności przeprowadzania szkoleń i wdrażania użytkowników.

Korzyści dla kadry zarządzającej
 • dostęp do informacji gdzie znajduje się dany dokument,
 • mniej papierowych dokumentów krążących po firmie,
 • natychmiastowa informacja o opóźnieniach w obiegach,
 • natychmiastowa informacja o dokumentach, których przetwarzanie trwa zbyt długo,
 • akceptacja zbiorcza dla dokumentów,
 • rozbudowane statystyki i raporty,
 • alerty o sytuacjach niestandardowych występujących w obiegach,
 • z firmy nie wychodzą na zewnątrz niezaakceptowane dokumenty.