Moduł DOKUMENTY

Moduł służy do przechowywania i zarządzania wiedzą zgromadzoną w firmie. Główne funkcje:
 • przechowywanie dowolnej liczby dokumentów,
 • katalogowanie wiedzy według tematów, działów, typów itp.,
 • wersjonowanie dokumentów,
 • dowolne nadawanie praw użytkownikom do dokumentów,
 • potwierdzenia mailowe o zamieszczeniu/modyfikacji dokumentów,
 • historia dokumentu – publikacji, modyfikacji i odczytu przez konkretnych użytkowników,
 • pełnotekstowe wyszukiwanie w treści dokumentów.

Moduł ŚCIEŻKI OBIEGU DOKUMENTÓW

Jest to moduł dynamiczny, umożliwiający budowanie ścieżek tak, aby zapewnić przepływ dokumentów w oczekiwanym kierunku i tylko do osób, które mają faktycznie wykonać pracę na dokumencie. Podstawowe funkcje:
 • tworzenie dowolnie skomplikowanych ścieżek obiegów,
 • integracja obiegu z urządzeniami (faks, skaner, e-mail),
 • integracja z aplikacjami i modułami BizPlatform,
 • bezpieczeństwo i elastyczny system uprawnień.

Dzięki elastyczności rozwiązania obieg umożliwia wyeliminowanie w dużej mierze użycia papieru w firmie oraz wysyłania dokumentów i plików drogą mailową.

Integracja z aplikacjami BizPlatform

 • wczytywanie dokumentów do obiegu z BizCRM np. oferty, dokumenty klienta,
 • integracja z BizHelpesk lub BizProject - możliwość przeprowadzania obiegu dokumentów ze zgłoszeń/ zadań,
 • dokumenty statyczne - możliwość publikowania w organizacji dokumentów, takich jak: procedury nowości, regulaminy, umowy, dokumenty wzorcowe,
 • integracja z kalendarzem - możliwość wyświetlania informacji o konieczności podjęcia akcji związanej z dokumentem w kalendarzu użytkownika.