BizDoc – aplikacja wspomagająca obieg dokumentów pozwala na zarządzanie dokumentami w wersji elektronicznej w ramach organizacji. Dokumenty papierowe przetworzone do wersji elektronicznej także można było włączyć do obiegów dokumentów. Aplikacja usprawnia przepływ dokumentów wewnątrz organizacji, wspomaga budowanie ścieżek obiegu , zarządzanie i monitorowanie miejsca przetrzymywania dokumentów oraz ich archiwizacje. Ścieżki obiegu dokumentów są tworzone dowolnie i zgodnie z indywidualnymi potrzebami wszystkich klientów. Dzięki elastyczności rozwiązania aplikacja umożliwia znaczne wyeliminowanie zużycie papieru w firmie oraz wysyłania dokumentów i plików wewnątrz firmy drogą mailową.

Ścieżki obiegu dokumentów definiują do kogo mają być przesyłane określone dokumenty i kogo akceptacji wymagają np. w przypadku przesłania zapytania ofertowego przez klienta, zapytanie pojawia się w firmie w formie e-mail lub faksu elektronicznego. Jeżeli nie jest przesłane bezpośrednio do handlowca to trafia do kancelarii lub do asystentki działu handlowego, która przesyła dokument do handlowca. Handlowiec rejestruje zapytanie ofertowe i przygotowuje ofertę. Jeżeli jest to wymagane oferta jest przesyłana do kierownika działu handlowego w celu dokonania akceptacji. Po odznaczeniu w systemie, ze oferta została zaakceptowana handlowiec przesyła ofertę do klienta i także rejestruje ją w systemie. W podobny sposób dokonuje się obieg zamówień, wystawiania, akceptacji i płatności faktur, gdzie zaangażowany jest także dział księgowy.

W BizPlatform dokumentem może być dowolny plik, plik z systemu, a także obiekty z innych aplikacji i modułów platformy np.
 • dokumenty w dowolnym formacie np. .doc, .xls, .pdf, .
 • dokumenty zeskanowane
 • dynamiczne formularze
 • e-maile
 • ankiety
 • oferty z CRM
 • dokumenty statyczne z intranetu, ekstranetu

Podstawowe funkcje BizDoc
 • możliwość definiowania nieograniczonej liczby nawet mocno skomplikowanych ścieżek obiegów dokumentów,
 • połączenie obiegu z urządzeniami takimi jak faks, skaner, e-mail,
 • integracja z innymi aplikacjami zewnętrznymi lub z aplikacjami z rodziny BizPlatform,
 • eksport dokumentów z obiegu i publikacja np. w intranecie, portalu korporacyjnym,
 • bezpieczeństwo i elastyczny system uprawnień,
 • prostota obsługi,
 • wspólny interfejs i wygląd graficzny dla całego systemu,
 • możliwość tworzenia wielu akcji dla dowolnego stanu.