Moduł PROJEKT HELPDESK

Moduł umożliwia stworzenie projektu Helpdesk oraz jego etapów/ elementów oraz uprawnienia dla konkretnych użytkowników do administrowania, redagowania, odczytu projektu. Możliwe jest zdefiniowanie wielu projektów typu Helpdesk, np. osobno helpdesk wewnętrzny (administracyjny, IT, produktowy) oraz helpdesk zewnętrzny (przeznaczony do zgłoszeń od klientów, serwisowych, reklamacyjnych itp.)

Moduł ZADANIA

Zadania ułatwiają bieżące prowadzenie projektów Heldpesk. Dzięki nim możliwe jest kontrolowanie ilości i jakośc zgłoszeń przychodzących na Heldpesk. Każde zadanie może być przypisane do dowolnego podetapu projektu oraz osoby, która uczestniczy w projekcie. Osoby mogą edytować zadania w ramach nadanych im uprawień. Możliwe jest bieżące kontrolowanie wykonywalności zadań w czasie przez konkretne osoby.

Moduł ALERTY MAILOWE

Wszystkie powiadomienia związane z zadaniami są wysyłane drogą mailową do odpowiednich użytkowników. Dzięki temu można stale kontrolować proces realizacji danego zadania: akceptować, odrzucać czy zwracać poszczególne zadania do ponownego wykonania.

Moduł STATYSTYKI

Moduł statystyk umożliwia śledzenie postępów prac, sprawdzanie tego, co zostało wykonane w danej jednostce czasu, rozliczanie pracowników z godzin poświęconych na wykonywania określonych rodzajów zadań czy ocenę zadań pod kątem pracochłonności. Dane takie pozwalają oszacować prace nad kolejnymi podobnymi działaniami.