BizHelpdesk służy do zgłaszania błędów, pomysłów i uwag przez użytkowników aplikacji z firmy lub spoza niej. Aplikacja umożliwia gromadzenie, przesyłanie oraz obsługę zgłoszeń i problemów poprzez śledzenie postępów nad rozwiązaniem problemów.
Wszystkie zgłoszenia są potwierdzane drogą mailową, dzięki czemu użytkownik jest pewien że ktoś obsługuje jego problem oraz jest na bieżąco informowany o działaniach związanych z jego naprawieniem.

Aplikacja łączy podobne zgłoszenia ułatwiając i przyspieszając pracę działu obsługującemu Helpdesk. BizHelpdesk może być uruchomiony dla wszystkich lub tylko dla pewnych grup użytkowników, których wybierze administrator. Może być także zintegrowany z aplikacją Zarządzania projektami.