Korzyści z wprowadzenia BizInfo:
 • usprawnienie przepływu informacji w firmie,
 • kontrola jakości informacji obiegających firmę,
 • pewność aktualności danych, którymi posługują się pracownicy,
 • umożliwienie komunikacji między pracownikami lub wewnątrz działów,
 • bezpośredni dostęp do kluczowych danych ważnych na danym stanowisku pracy,
 • personalizacja dostępu do informacji niezbędnych,
 • narzędzie komunikowania się pracowników oddalonych od siebie i od centrali, 
 • przyspieszenie informowania pracowników o ważnych sprawach,
 • możliwość archiwizowania wiedzy dotychczas rozproszonej,
 • dbałość o działanie zgodnie z procedurami firmowymi,
 • jedno logowanie do kilku systemów, które są zintegrowane z BizIntranetem i wyświetlają informacje potrzebne konkretnemu użytkownikowi.