Dokumenty statyczne
Moduł umożliwia publikowanie wszelkiego typu plików i dokumentów w ramach aplikacji przepływ informacji BizInfo np.
 • procedury
 • zarządzenia
 • wzory umów
 • wzory pism
 • dokumentacja związana z projektami
 • dokumenty wewnętrzne
 • dokumenty dla klientów
Podstawowe funkcje modułu:
 • publikacja dowolnej ilości dokumentów
 • wyszukiwanie pełnotekstowe
 • możliwość publikowania modułu w różnych miejscach platformy
 • system wymuszania potwierdzeń przeczytania dokumentu
 • dostęp chroniony - tylko dla wybranych użytkowników
 • możliwość wgrywania plików o nieograniczonej wielkości
 • pełne wsparcie do potwierdzeń e-mail o dodaniu lub edycji dokumentu
 • historia wersji dokumentu i załączników
 • możliwość pełnej konfiguracji pól i kolumn modułu
Nowości
Zadaniem modułu jest informowanie w określonych sekcjach platformy o wydarzeniach, które dotyczą wszystkich użytkowników lub wybranych grup. Moduł zbiera informacje o nowościach z innych sekcji platformy lub z innych aplikacji.

Kalendarz
Kalendarz pozwala na zarządzanie swoim czasem pracy przez pracowników i kadrę zarządzającą, rezerwację zasobów, ustalanie spotkań, organizowanie pracy, przypominanie o wydarzeniach cyklicznych itp. Posiada wbudowane mechanizmy mailowego informowania i potwierdzania grupom użytkowników spotkań i innych zaplanowanych zdarzeń. Moduł jest w pełni zintegrowany z aplikacjami z rodziny BizPlatform i z zewnętrznymi systemami.

Podstawowe funkcje modułu:
 • nieograniczona liczba kalendarzy
 • możliwość dowolnego konfigurowania kolorystyki oraz uprawnień kalendarzy
 • współpraca z Microsoft Outlook
 • zdarzenia cykliczne
 • sprawdzanie dostępności osób
 • przypomnienia
 • wysyłanie potwierdzeń/przypomnień przez e-mail
 • wsparcie dla standardu icalc
Fora dyskusyjne
Zadaniem modułu for dyskusyjnych jest zapewnienie komunikacji na wybrane tematy między pracownikami. Moduł jest w pełni zintegrowany z pozostałymi elementami platformy.

Dynamiczne formularze
Moduł umożliwia budowanie w ramach platformy formularzy różnego rodzaju. Formularze buduje się w prosty i intuicyjny sposób, bez konieczności posiadania umiejętności programowania. Przykładami formularzy są wnioski kadrowe, wniosek o rezerwację zasobu (samochód, projektor), raporty z wykonania określonych czynności. Wypełniony wniosek może zostać wysłany mailem do określonych osób lub też wydrukowany.

Ankiety
Moduł pozwala na budowanie dowolnych ankiet, które później są dystrybuowane wśród pracowników i partnerów biznesowych.

Galerie
Moduł galerii umożliwia publikowanie nieograniczonej liczby zdjęć. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie zdjęciami. Istnieje możliwość nadawania uprawnień do galerii w zależności od działu/grupy użytkowników i konfigurowania jej działania.

Tablica ogłoszeń
Tablica ogłoszeń służy do wewnątrz firmowej komunikacji w ramach ogłoszeń w dowolnych kategoriach. Istnieje możliwość wysyłki przez e-mail informacji o dodaniu ogłoszenia, jego modyfikacji lub usunięciu.