BizInfo wspomaga zarządzania przepływem informacji w firmie. Główną zaletą aplikacji jest integracja w jednym miejscu wielu modułów wspomagających przepływ informacji, automatyczna wymiana danych między nimi oraz prosta kontrola i zarządzanie.