Korzyści dla pracowników pracujących przy projektach
 • optymalizacja procesu realizacji projektów,
 • ujednolicenie zasad pracy nad projektami,
 • ułatwienie pracy poprzez pełne informowanie o projektach oraz zadaniach do wykonania,
 • podniesienie efektywności realizacji projektów,
 • utrzymanie terminowości wykonywanych zadań,
 • gwarancja jasnego podziału pracy przy projekcie,
 • gwarancja dobrego zarządzania czasem pracy,
 • narzędzie do samodzielnego kontrolowania własnej pracy,
 • automatyzacja procesów i zadań powtarzalnych,
 • kolejkowanie zadań
 • nadawanie priorytetów zadaniom.

Korzyści dla kadry zarządzającej
 • wsparcie zarządzania pracą całej firmy i poszczególnych pracowników,
 • bieżący nadzór nad trwającymi projektami,
 • łatwy dostęp do danych dotyczących pracy poszczególnych działów i pracowników,
 • proste narzędzie kontroli wykonywanej pracy - jakości i terminowości,
 • narzędzie oceny pracy pracowników,
 • bieżąca kontrola budżetu projektu,
 • łatwy dostęp do projektów planowanych, trwających i zamkniętych,
 • możliwość wyciągania wniosków na temat pracy dzięki systemowi statystyk.