Moduł PROJEKTY

Definiowanie projektów, etapów, podetapów, powiązań logicznych między nimi oraz dopisanie budżetu i zespołów projektowych. Dzięki temu można kontrolować definicję projektu, użytkowników platformy, którzy są przypisani do danego projektu, ustalać klientów, których projekt dotyczy itp.

Moduł CZAS ŻYCIA PROJEKTÓW

Zarządzanie czasem życia projektu, zarządzaniem terminami wykonywania poszczególnych elementów projektu.

Moduł ZADANIA PROJEKTOWE

Zadania umożliwiają bieżące zarządzanie projektem. Można je dopisac do projektów, etapów etapów. Dzięki nim możliwe jest kontrolowanie postępów prac nad danym projektem. Każde zadanie może być przypisany do dowolnego podetapu projektu, osoby, która bierze w nim udział i budżetu.

Moduł ALERTY MAILOWE

Wszystkie powiadomienia związane z projektem lub zadaniami są wysyłane drogą mailową do odpowiednich użytkowników. Dzięki temu można na bieżąco kontrolować proces realizacji projektu.

Moduł UŻYTKOWNICY

Moduł umożliwia nadawanie uprawnień użytkownikom, przypisywanie im ról w projektach, definiowanie grup
użytkowników.

Moduł STATYSTYKI / RAPORTY

Śledzenie postępu prac nad projektem. Sprawdzanie, co zostało wykonane w danej jednostce czasu. Kontrola pracowników z godzin poświęconych na wykonywania określonych operacji.