BizProject to rozbudowana aplikacja wspierająca zarządzanie wszelkiego rodzaju projektami w firmie np. wdrażanie systemu informatycznego, obsługa Helpdesku, planowanie i realizacja szkoleń, ocena okresowa pracowników, wprowadzanie na rynek nowego produktu, realizacja wewnętrznych zamówień. Aplikacja może także służyć do obsługi projektów związanych z realizacją usług dla klientów np. projekty budowlane realizowane z podwykonawcami, wykonywanie systemu informatycznego dla klienta.

BizProject umożliwia definiowanie projektu, etapów i podetapów oraz powiązań logicznych między etapami. Pozwala na przypisanie budżetowe i zespołów projektowych do poszczególnych etapów. Dzięki temu można kontrolować definicję projektu, postęp w realizacji prac i wydatkowaniu budżetu. Dostęp do aplikacji lub do jej wybranych elementów można nadać także użytkownikom zewnętrznym np klientom, dla których realizowany jest projekt. BizProject jest dostępny przez przeglądarkę internetową.

Podstawowe funkcje BizProject:
 • rozpisanie projektu na etapy i podetapy,
 • harmonogramy pracy z określeniem dat,
 • możliwość kopiowania struktury projektu do kolejnych projektów,
 • możliwość dodawania notatek na każdym poziomie (projekt, etap, podetapy, zadania),
 • dodawanie użytkowników i grup użytkowników,
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników,
 • planowanie pracy przy projekcie,
 • rozliczanie pracy przy projekcie,
 • rozliczanie każdego użytkownika,
 • raporty z pracy użytkownika za dany okres,
 • raporty z pracy użytkownika przy danym projekcie,
 • raporty z realizacji projektu,
 • raporty z poziomu realizacji zadań,
 • konfiguracja ustawień, słowników,
 • konfiguracja pól w zadaniach, projektach, widoku użytkowników,
 • możliwość dołączania dokumentów do zadań,
 • potwierdzenia mailowe zdarzeń - zmian w projektach, etapach, zadaniach.