System może zostać przygotowany tak, aby łatwo można go było rozbudować o dostęp przez urządzenia mobilne np. PDA, Pocket PC, telefony komórkowe, itd.

Dostęp będzie realizowany dzięki zbudowaniu warstwy prezentacji dostosowanej do określonego typu urządzenia. System sam będzie rozpoznawał użytkownika i wyświetlał treść dostosowaną do możliwości urządzenia, którym posługuje się użytkownik.

Przykłady użycia Bizplatform na urządzeniach mobilnych:
  • zdalne analizowanie działania firmy (kadra kierownicza)
  • informowania o zdarzeniach (business intelligence)
  • zdalna praca osób w terenie
  • raportowanie przez pracowników zdalnych
  • przyjmowanie zleceń od handlowców pracujących w terenie
  • narzędzie pracy dla działów helpdesk/ pomocy technicznej w terenie