Wersja standardowa (z pudełka)

Wdrożenie wersji standardowej aplikacji Bizplatform polega na uruchomieniu serwera z aplikacją. Czas uruchomienia to kilka minut w przypadku naszych serwerów, lub kilka godzin, jeżeli klient życzy sobie pracować na swoim serwerze.
W wersji standardowej dostępne są narzędzia umożliwiające dostosowanie aplikacji do potrzeb klienta.


Wersja rozszerzona (dostosowana do niestandardowych potrzeb klienta)

Wdrożenie wybranych aplikacji BizPlatform (BizCRM, BizDoc, BizHelpdesk, BizInfo, BizProject) dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta dzielimy na etapy, aby w trakcie prac maksymalnie wykorzystać potencjał oprogramowania i podnieść efektywność procesów biznesowych Klienta. Stosujemy podejścia iteracyjne. W zależności od charakteru projektu wdrożenia nie wszystkie etapy są konieczne do realizacji. Pełny proces wdrożenia po podpisaniu umowy przedstawia się następująco:

Etap 1. Analiza przedwdrożeniowa wymagań oraz oszczędności i zwrotu z inwestycji

Etap 2. Stworzenie specyfikacji systemu i jej akceptacja przez Klienta

Etap 3. Instalacja platformy BizPlatform, instalacja, konfiguracja i uruchomienie aplikacji w wersji testowej

Etap 4. Uruchomienie wersji produkcyjnej

Etap 5. Ewentualna integracja z innymi systemami informatycznymi i migracja danych

Etap 6. Szkolenie administratorów i użytkowników

Etap 7. Obsługa powdrożeniowa (bezpośrednio, zdalnie poprzez VPN, telefonicznie lub e-mailowo, w zależności od Państwa potrzeb.

Etap analizy może być oddzielnym projektem. Możemy również policzyć wymierne finansowe korzyści wdrożenia oprogramowania BizPlatform! Powstały w jego wyniku dokument (studium wykonalności i opłacalności) stanowi własność Państwa i może służyć do:
  • biznesowego uzasadnienia wdrożenia (zwrot inwestycji)
  • porównania ofert konkurencyjnych
  • stworzenia precyzyjnego zapytania ofertowego.
Dzięki temu zyskują Państwo pewność, że wdrożenie systemu informatycznego jest opłacalne i że konkurencyjne firmy oferują dokładnie na ten sam zakres oprogramowania.