Jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych BizPlatform jest łatwość jej integracji z systemami innych producentów i bezpieczne udostępnianie przez internet danych z systemów desktopowych, które dotychczas były dostępne tylko w firmie. Aplikacje BizPlatform są łączone z systemami zewnętrznymi za pomocą różnorakich protokołów i interfejsów.

Dzięki nim wymiana danych jest płynna i pozwala na precyzyjne udostępnianie fragmentów danych określonym osobom np. handlowcy mają dostęp tylko do informacji o swoich klientach. Jeśli posiadają już Państwo systemy, na których pracujecie i w których przechowujecie dane np. system magazynowym, kadry i płace, CRM systemy bazujące na BizPlatform zostaną z nimi bezproblemowo połączone bez utraty jakichkolwiek danych. Integracja systemów działających w oparciu o BizPlatform z systemami, które już funkcjonują w Państwa firmie pozwala na znaczne podniesienie efektywności i unowocześnienie tych systemów bez konieczności ich wymiany.

Dotychczas wykonaliśmy integrację z następującymi systemami
• Systemy ERP - Egeria, WebFirma, Sage Symfonia (kadry, magazyn, finanse i księgowość)
• Systemy Bilingowe, Centralki telefoniczne
• Systemy Rejestracji Czasu Pracy
• Systemy Google Adwords
• Połączenia z systemami backupu danych