Dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy musi dysponować informacjami na temat wydatków inwestycyjnych i bieżących (CAPEX/OPEX), kosztów posiadania i utrzymania majątku, w tym systemów informatycznych (TCO), zwrotów z inwestycji (ROI) oraz zaktualizowanej wartości netto (NPV) podejmowanych inwestycji, także inwestycji w IT.

System informatyczny może wspomóc dyrektora finansowego zapewniając:

  • Wyliczenia bieżących przychodów i rozchodów oraz centrów kosztów
  • Automatyczne przeliczanie wskaźników finansowych i wizualizację trendów
  • Dokumentację potrzeb, kosztów oraz planowanych wyników zmian, wdrożeń i inwestycji
  • Narzędzia do zarządzania projektami, zaangażowanymi zasobami, kosztami i terminami
  • Mechanizm zakupów i płatności cyklicznych z automatycznym przypominaniem terminów
  • Ograniczenie kosztów, w tym przestojów, awarii, obsługi napraw i pomocy technicznej
  • Zgodność z wymogami SOX, MiFID, ISO i innymi normami
  • Mechanizm tworzenia raportów według zadanych kryteriów.

Aby mógł podejmować decyzje zwiększające wartość firmy i działania korzystne z punktu widzenia księgowego i podatkowego dla dyrektora finansowego proponujemy nasze rozwiązania BizPlatform , w szczególności BizCRM  oraz BizHelpdesk i BizProject. Ponadto oferujemy dostosowane do wymagań Klienta moduły dedykowane.
Dla dyrektora finansowego ważne jest też zachowanie płynności finansowej, dlatego proponujemy zakup naszych systemów informatycznych w różnych modelach: możliwość instalacji stand alone (zakup licencji), ASP/SaaS (dzierżawa), finansowanie w ratach, leasing. Więcej na temat naszej elastyczności w zakresie finansów można znaleźć w sekcji Finansowanie. Możemy również policzyć wymierne finansowe korzyści wdrożenia oprogramowania. Zapraszamy do kontaktu!