Dyrektor kadr i administracji

Dyrektor kadr i administracji potrzebuje wiedzieć: jakich pracowników firma potrzebuje, jakie kompetencje posiadają pracownicy, jaki jest obieg informacji i dokumentów w organizacji. Potrzebuje narzędzi takich jak: nowości, fora dyskusyjne, ankiety, formularze, tablice ogłoszeń, galerie.

System informatyczny może wspomóc dyrektora kadr i administracji zapewniając:

 • Narzędzie komunikowania się kierownictwa i pracowników oddalonych od siebie i od centrali
 • Przyspieszenie informowania pracowników o ważnych sprawach i dbanie o ich poprawność oraz aktualność
 • Bazę wiedzy o firmie: dane kontaktowe do działów i oddziałów regionalnych, struktura organizacyjna i zakresy odpowiedzialności
 • Bazę dokumentów firmowych, rejestrowych, regulaminów, dokumentów marketingowych
 • Rejestr umów
 • Pracę grupową nad dokumentami, redagowanie i zatwierdzenia
 • Mechanizm pilnujący działanie zgodne z procedurami firmowymi np. ISO, HACCP i wymaganiami prawnymi (rejestrowanie dostępu do informacji niejawnych, SOX, BHP)
 • Planowanie i prowadzenie rekrutacji, ścieżek kariery i szkoleń
 • Listę pracowników z danymi kontaktowymi i informacją o ich obecności w firmie
 • Samoobsługę kadrową pracowników
 • Kalendarz urlopów i zastępstw
 • Rezerwowanie zasobów (samochodów, sal, projektorów)
 • Usprawnienie zakupów (zgłaszania potrzeb zakupowych, przeprowadzenie przetargu lub konkursu ofert, rozliczenie)
 • Mechanizm zakupów i płatności cyklicznych z automatycznym przypominaniem terminów
 • Możliwość definiowania nieograniczonej liczby nawet mocno skomplikowanych ścieżek obiegów dokumentów
 • Połączenie obiegu z urządzeniami takimi jak faks, skaner, e-mail
 • Eksport dokumentów z obiegu i publikacja np. w intranecie, portalu korporacyjnym.

Dla dyrektora kadr i administracji proponujemy nasze rozwiązania BizPlatform, w szczególności BizDoc oraz BizInfo.
Dla dyrektora kadr i administracji istotne jest też zapewnienie bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych (GIODO). Więcej o tym na podstronie Bezpieczeństwo.