Dyrektor marketingu

Dyrektor marketingu potrzebuje wiedzieć: jakich produktów i usług używają klienci, kim są, skąd pochodzą, jak są pozyskiwani i dlaczego kupują. Potrzebuje łatwych w użyciu narzędzi pozwalających analizować dane obecnych i potencjalnych klientów, aby móc szybko planować i przeprowadzać skuteczne kampanie marketingowe prezentujące nowe produkty i usługi swojej firmy.

System informatyczny może wspomóc dyrektora marketingu zapewniając:

  • Jedno repozytorium uporządkowanych danych o klientach, osobach kontaktowych i ich reakcji na przeprowadzone akcje marketingowe
  • Tworzenie zestawień klientów spełniających określone kryteria i uruchamianie przeznaczonych specjalnie dla danego segmentu stargetowanych działań marketingowych
  • Centralny mechanizm generowania informacji marketingowych (dziennikarze, agencje PR, inwestorzy, ulotki, witryny WWW)
  • Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail
  • Automatyzację powtarzalnych i rutynowych czynności w ramach działań personelu marketingowego
  • Mechanizm do zgłoszenia pomysłów, pytań, uwag i reklamacji klientów
  • Miejsce, gdzie dyrektor marketingu i jego handlowcy mogą na bieżąco gromadzić informacje o działaniach konkurencji (kampaniach, cenach, sposobach sprzedaży)
  • Szybkie przekazywanie informacji o zainteresowanych klientach do działu sprzedaży.

Aby mógł docierać z precyzyjnym przekazem i zwiększyć liczbę klientów dla dyrektora marketingu proponujemy nasze rozwiązania BizPlatform, w szczególności BizCRM i BizProject.