Dyrektor serwisu

Dyrektor serwisu ma za zadanie optymalnie kierować posiadanymi zasobami (ludzie, sprzęt, oprogramowanie), aby spełniać oczekiwania użytkowników wewnątrz organizacji jak też klientów zewnętrznych. Jednocześnie musi efektywnie zarządzać wykorzystaniem czasu i kompetencji pracowników oraz dostawców.

System informatyczny może wspomóc dyrektora serwisu zapewniając:

  • Jedno centralne repozytorium wszystkich relacji z klientami
  • Helpdesk z dostępem online do samodzielnego dokonywania zgłoszeń przez użytkowników, z walidacją numerów seryjnych, kolejkowaniem zgłoszeń, katalogowaniem zgłoszeń podobnych
  • Bazę wiedzy z przyczynami najczęstszych problemów i stosowanych działających rozwiązań
  • Bazy serwowanego sprzętu i oprogramowania a także klientów i użytkowników oraz warunków świadczenia im serwisu
  • Automatyzację powtarzalnych i rutynowych czynności w ramach działań wsparcia technicznego i codziennej obsługi serwisowej
  • Automatyczne rozliczanie zleceń i spełnienia warunków umów SLA (Service Level Agreement)
  • Kalendarz do efektywnego zarządzanie czasem pracy serwisantów i planowaniem wizyt
  • Mechanizm generowania raportów.

Dla dyrektora serwisu proponujemy nasze rozwiązania BizPlatform, w szczególności BizCRM  oraz BizHelpdesk.