Kierownik projektów

Kierownik projektów odpowiada za realizację celów projektu w zaplanowanym terminie i budżecie poprzez bieżące kierowanie pracą uczestników projektu. Musi znać zespół i stan realizacji prac i ich powiązań oraz raportować stan wykonania do sponsora.

System informatyczny może wspomóc kierownika projektów zapewniając:

  • Narzędzia do bieżącego zarządzania projektami, zaangażowanymi zasobami, kosztami i terminami
  • Mechanizm rozdziału zadań oraz zarządzania zmianą i wpływu zmiany zadań na inne zadania
  • Mechanizm zgodności prac z przyjętymi metodykami prowadzenia projektów
  • Obieg informacji o celach projektu oraz zadaniach do wykonania
  • Automatyzację sprawdzania terminowości i przypominanie o możliwych zagrożeniach
  • Mechanizm tworzenia raportów według zadanych kryteriów
  • Możliwość wyciągania wniosków na temat pracy dzięki systemowi statystyk.

Dla kierownika projektów proponujemy nasze rozwiązania BizPlatform, w szczególności BizProject.