Najczęściej wykorzystywane moduły:
  • automatyzacja procesu zamówień zewnętrznych od klientów
  • automatyzacja procesu zamówień wewnętrznych do dostawców
  • automatyzacja procesów logistycznych
  • automatyzacja outsourcingu usług księgowych