BizPlatform jest idealnym rozwiązaniem dla firm chcących dokonać automatyzacji procesów biznesowych w kontaktach ze swoimi partnerami biznesowymi: dostawcami i odbiorcami. Automatyzacja dotyczy przede wszystkim zastąpienia wymiany mailowej, telefonicznej, faksowej i pocztowej przez wymiane danych przesyłanych w ramach jednego ciągu zintegrowanych systemów informatycznych. Automatyzacja może dotyczyć np. procesu przyjmowania i realizacji zamówień zewnętrznych i wewnętrznych, obsługi procesów logistycznych, outsourcingu księgowego, wspólnej realizacji projektów.

BizPlatform jest doskonałym narzędziem do automatyzacji procesów biznesowych, ponieważ:
  • pozwala na stworzenie jądra systemu zawierającego kilka aplikacji lub tylko wybrane moduły konieczne do gromadzenia, przetwarzania i prezetacji danych przesyłanych między partnerami biznesowymi np. dane klientów (CRM), faktury elektroniczne (Obieg Dokumentów),
  • wszystkie aplikacje z rodziny BizPlatform można zintegrowac z systemami już działającymi w firmie i u partnerów biznesowych,
  • wszystkie aplikacje BizPlatform to aplikacje webowe przygotowane do pracy zdalnej,
  • pozwala na dowolną rozbudowę w dowolnym czasie bez szkody dla już wykonanych prac,
  • umożliwia dołączanie do systemu dowolnej liczby partnerów w dowolnym czasie
  • jest to narzędzie otwarte i na bieżąco rozwijane.