Korzyści z wdrożenia BizEkstranetu:
  • skrócenie procesu obsługi klientów,
  • ułatwienie klientom dostępu do informacji o produktach i ofercie,
  • udostępnienie klientom informacji o przebiegu współpracy i etapach realizacji złożonych zamówień,
  • ułatwienie kontaktów z kontrahentami i dostawcami,
  • wymiana informacji między współpracującymi firmami,
  • umocnienie relacji między firmami i między firmą a klientami,
  • umożliwienie prowadzenia programów lojalnościowych, akcji wysyłkowych i innych działań marketingowych,
  • wzmocnienie marki swojej firmy,
  • wzmocnienie swojego wizerunku jako firmy nowoczesnej, przyjaznej klientom i nadążającej za nowościami technologicznymi.