W BizEkstranecie oprócz funkcjonalności BizIntranetu uruchamiane są dodatkowe moduły np.:
  • kontaktowanie się klienta z firmą lub z określoną osobą z konkretnego działu przez system,
  • Helpdesk dla klienta z możliwością zgłaszania uwag,
  • strefa klienta z możliwością przeglądania stanu realizacji zamówień (jeżeli BizEkstranet jest zintegrowany z wewnętrznym systemem klienta obsługującym zamówienia)
BizEkstranet, podobnie jak BizIntranet jest dostępny przez Internet. W razie potrzeby, dostęp może być ograniczony tylko do biur obu partnerów biznesowych. System jest zabezpieczony zgodnie z wymaganiami klienta. BizEkstranet ma budowę otwartą, dlatego może być dalej rozwijany zgodnie z potrzebami firmy. Jest zintegrowany z BizIntranetem oraz może być zintegrowany z innymi aplikacjami działającymi już u klienta lub jego kontrahentów.