BizEkstranet to system sieciowy mający na celu wymianę informacji między kilkoma przedsiębiorstwami lub między firmą a jej klientami lub dostawcami. System wspomaga płynną współpracę między partnerami biznesowymi i wzmacnia wzajemne relacje. Pozwala m.in na automatyczne informowanie kontrahentów o bieżącej realizacji ich zamówień. Informacje lub dokumenty z BizIntranetu, wszystkie lub wybrane, mogą być udostępniana wybranemu klientowi/dostawcy lub grupie klientów/dostawców. Pewne informacje mogą być widoczne tylko z poziomu pracowników firmy. Ustawianie uprawnień dla partnerów biznesowych oraz zarządzanie całym BizEkstranetem jest proste i intuicyjne.