Korzyści z wprowadzenia BizIntranetu:
  • poprawa przepływu informacji w firmie,
  • kontrola jakości informacji obiegających firmę,
  • pewność aktualności danych, którymi posługują się pracownicy,
  • bezpieczeństwo dostępu do informacji przez poszczególne poziomy pracowników,
  • bezpośrednio dostęp do kluczowych danych ważnych na danym stanowisku pracy,
  • narzędzie dystrybucji informacji (informowanie o procedurach i kontrola ich przeczytania),
  • personalizacja dostępu do informacji niezbędnych,
  • narzędzie komunikowania się pracowników oddalonych od siebie i od centrali, 
  • budowa corporate identity poprzez ujednolicenie dokumentów,
  • narzędzie dbania o jakość pracy w tym ISO,
  • niwelacja niepotrzebnych dokumentów papierowych,
  • przyspieszenie informowania pracowników o ważnych sprawach,
  • możliwość archiwizowania wiedzy dotychczas rozproszonej,
  • jedno logowanie do kilku systemów, które są zintegrowane z BizIntranetem i wyświetlają informacje potrzebne konkretnemu użytkownikowi.