Korzyści z wprowadzenia BizIntranetu:
 • poprawa przepływu informacji w firmie,
 • kontrola jakości informacji obiegających firmę,
 • pewność aktualności danych, którymi posługują się pracownicy,
 • bezpieczeństwo dostępu do informacji przez poszczególne poziomy pracowników,
 • bezpośrednio dostęp do kluczowych danych ważnych na danym stanowisku pracy,
 • narzędzie dystrybucji informacji (informowanie o procedurach i kontrola ich przeczytania),
 • personalizacja dostępu do informacji niezbędnych,
 • narzędzie komunikowania się pracowników oddalonych od siebie i od centrali, 
 • budowa corporate identity poprzez ujednolicenie dokumentów,
 • narzędzie dbania o jakość pracy w tym ISO,
 • niwelacja niepotrzebnych dokumentów papierowych,
 • przyspieszenie informowania pracowników o ważnych sprawach,
 • możliwość archiwizowania wiedzy dotychczas rozproszonej,
 • jedno logowanie do kilku systemów, które są zintegrowane z BizIntranetem i wyświetlają informacje potrzebne konkretnemu użytkownikowi.