Najczęściej wykorzystywane moduły w BizIntranet:
 • lista pracowników z danymi kontaktowymi i informacją o ich obecności w firmie,
 • baza wiedzy o firmie: struktura firmy, dane kontaktowe do działów, oddziałów regionalnych, struktura organizacyjna i zakresy odpowiedzialności,
 • baza wiedzy o pracownikach np. moduł kadrowy, urlopów, szkoleń, rekrutacyjny,
 • baza dokumentów firmowych, rejestrowych, regulaminów, dokumentów marketingowych,
 • baza klientów tzw. CRM-y,
 • baza produktów: opisy, materiały promocyjne, cenniki,
 • dynamiczne formularze np. wnioski urlopowe, szkoleniowe, zamówienia, raporty,
 • rezerwacja zasobów np. sale spotkań, rzutnik
 • wymiana informacji pomiędzy działami np. sprzedaży i marketingu, finansów, zasobów ludzkich,
 • relacje inwestorskie i prasowe
 • informacje z życia firmy: biuletyny informacyjne, nowości, galerie zdjęć, forum dyskusyjne
 • baza wiedzy dla nowych pracowników: FAQ, forum, dokumenty, lista pracowników