BizIntranet to wewnętrzny system łączący komputery w danej firmie, w którym gromadzone i udostępniane są informacje o organizacji wykorzystywane w codziennej pracy. Z zawartych w Intranecie informacji mogą korzystać po zalogowaniu się pracownicy firmy lub inni użytkownicy, którym nadano takie uprawnienia. BizIntranet jest dostępny przez Internet z dowolnego miejsca lub dostęp może być ograniczony tylko do biura. Moduły tworzące BizIntranet można dowolnie dobierać i konfigurować zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów. Dostęp do poszczególnych modułów można dowolnie i w łatwy sposób nadawać pracownikom.

Logując się na swoje konto pracownik nie musi już więcej wyszukiwać potrzebnych informacji na firmowym serwerze lub prosić o przesłanie ich przez innego pracownika. Wszystkie dokumenty niezbędne do jego efektywnej pracy znajdują się w Intranecie w poszczególnych modułach i zakładkach. BizIntranet ma budowę otwartą, dlatego może być dalej rozwijany w dowolnym czasie zgodnie z potrzebami firmy. System intranetowy można zintegrować z dowolnym systemem posiadanym już przez firmę np. system księgowy, sprzedażowym, magazynowy lub ze wszystkimi aplikacjami BizPlatform. BizIntranet jest zabezpieczony zgodnie z wymaganiami klientów.

Największą zaletą BizIntranetu jest usprawnienie przepływu informacji w firmie, pomiędzy poszczególnymi działami i pracownikami. W czasach, kiedy szybki dostęp do informacji decyduje o sukcesie firmy Intranet powinien stać się podstawowym narzędziem komunikacji w firmach.